Близо 63% или 42 паралелки от общо 67 ще бъдат с професионална насоченост. Това съобщи началникът на РУО Росица Георгиева при представянето на план-приема след 7 клас за предстоящата учебна година по време на организирания от областната управа и просветното управление форум, посветен на дуалното обучение. В момента около 350 русенски ученици се възползват от възможността едновременно да учат и да работят.
Девет от тези паралелки ще бъдат дуални - учениците ще учат и едновременно с това ще практикуват бъдещата си професия. Така ще получават не само практически знания и умения за бъдещата си работа, а и материално стимулиране.Сред планираните паралелки за пръв път ще има и така по специалността „Локомотиви и вагони“. В нея ще се обучават бъдещи техници по железопътната техника, които заедно с дипломите си ще получат и  правоспособност за машинисти.
Всички девет професионални гимназии в Русе и областта, където се обучават ученици в дуална форма на обучение, представиха своя опит в това направление.
„Дуалната форма на обучение притежава сериозен потенциал, който трябва да се използва. Надявам се през следващите години да има и нови училища, които да предлагат подобен род образование. Всички трябва да работим в посока да подготвяме тези хора за реалния живот, реалната работна среда“, каза зам.-областният управител Людмил Христов, който откри форума.
Той се обяви и за разработване на програми за продължаващо обучение на ученици, които започват работа във фирмите. Те трябва да облекчат и бизнеса, и желаещите да продължат образованието си да могат да започнат обучението си в университет с подкрепата на „своята“ фирмата, в която да се върнат на работа след дипломирането си.
Във форума участваха представители на бизнеса и партньори-работодатели на училищата, извършващи дуално обучение. Предвижда се и провеждането на трансгранична среща с Гюргево по същата тематика.