Сдружение „Еквилибриум“ и Националната мрежа за децата ще представят в четвъртък, 28 април, резултатите от инициативата „Бележник: Държавната грижа за децата“. Събитието ще се случи хибридно - ще се излъчва онлайн от София, а в Русе, както и във Варна, Силистра, Пловдив и Ямбол ще има дискусии. Срещата в Русе започва в 10.30 в Историческия музей.
Вече повече от десет години русенското сдружение е един от активните участници в оценката на грижите, които държавата полага за децата в България. „Бележник“ е единственият по рода си независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в 9 области: Участие на децата, Благосъстояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Спорт, Култура и свободно време. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.
Автори на Бележник 2022 са 30 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители.
През 2021-а държавата получи Среден 3.09 по шестобалната система.