Д-р Александър Бальовски завършва медицина през 2013 година в Медицинския университет във Варна, а през 2019-а придобива специалност Урология в същия университет. Професионалният си път д-р Бальовски започва в отделение по Урология на УМБАЛ „Медика Русе“, където работи и до днес. Амбулаторни прегледи извършва в ДКЦ-2. В практиката си използва методите на лапароскопското оперативно лечение и лазерната хирургия. Извършва диагностика, профилактика и лечение на заболяванията на деца и възрастни на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, прилага лазерно лечение на камъни в бъбреците.
Д-р Бальовски е член на Българското урологично дружество и европейската асоциация по урология. Взема участие в множество национални и международни конгреси и семинари по специалността.

- Д-р Бальовски, от какво се предизвиква инфекцията на пикочните пътища?
- Инфекция на пикочните пътища се появява при наличие и размножаване на бактерии, хламидии, микоплазми, гъби или паразити в отводящите пикочни пътища. Локализирането на инфекцията във всеки случай е желателно и определящо за терапевтичния подход и прогнозата, това обаче невинаги е възможно. Важно е да се направи опит за различаване на долноетажна (цистит, уретрит, простатит, без бъбречно участие) от горноетажна инфекция (възпалителен процес на бъбречното легенче и паренхим). Инфекцията може да протече асимптоматично, неизвестно за пациента, или с изявена клинична симптоматика.
- Колко разпространени са уроинфекциите?
- След инфекциите на горните дихателни пътища
уроинфекциите са най-честите бактериални инфекции
на пациентите както в амбулаторно, така и на стационарно лечение. Налице са инфекциозни причинители в пикочния тракт. Около 5% от жените в зряла възраст имат безсимптомна бактериурия. Около 30% от бременните с нелекувана безсимптомна бактериурия заболяват от остър пиелонефрит. Всяка втора жена страда от цистит поне веднъж в живота си. По-високата честота на инфекциите на пикочните пътища при женския пол има своето анатомично обяснение - наличие на по-къса уретра в непосредствена близост със замърсената анална област.
Първият връх на заболяването на пикочните пътища е през кърмаческата и ранната възраст, и то често на базата на рефлукс на урината. В зряла възраст жените са застрашени от пиелонефрит особено силно по време на бременността и кърменето. При мъжете пиелонефритът зачестява едва в по-напреднала възраст и се дължи на обструктивни причини (например заболяване на простатата).
През летните месеци зачестяват инфекциите на пикочните пътища, като първо място заема циститът. Заболяването е често срещано -
над 60-70% от хората поне веднъж в живота си, а дори по 2-3 пъти са имали симптоми на остър цистит
По-засегнати от него са жените, което, както вече казах, се обяснява с анатомичните особености на женската уретра, през която по-лесно проникват бактериалните причинители.  
Микроорганизмите - ешерихия коли и протеус, се възползват от тези условия, като предизвикват уроинфекции. Обикновено симптомите се изразяват в чести позиви за уриниране, които са толкова силни, че човек има чувството, че няма да стигне до тоалетната. Дори малко количество урина при възпалена лигавица предизвиква дискомфорт - парене и болка в пикочния канал или долу ниско в корема над симфизата.
- Кога най-често хората страдат от уроинфекции?
- Най-често това се случва в млада и зряла възраст най-вече при жените, които водят активен полов живот.
Но това не означава, че не се среща при малки деца и хора в напреднала възраст и дори при старци
- Долноетажни и горноетажни - това ли са видовете  инфекции на пикочните пътища има?
- Да, на това главно могат да се разделят уроинфекциите. Към първия вид спадат цистити - размножаване на бактерии в пикочния мехур, уретрити - наличие и размножаване на бактерии в уретрата, често сексуално преносими заболявания, причинени от гонококи или хламидии, остър пиелонефрит - инвазия на причинителя в интерстициума на бъбрека с образуване на гранулоцитно възпаление (остър пиелонефрит), хронични инфекции на пикочните пътища (хроничен пиелонефрит), везико-уретерален рефлукс - често при деца с подлежащи причини за рецидивиращи окултни пикочни инфекции, инфектирани бъбречни камъни, както и обструкции на пикочните пътища.
Общоприета дефиниция за положителна урокултура е наличие на сигнификантно количество бактерии. По-нови епидемиологични и бактериологични проучвания сочат, че симптоматика на долноетажна инфекция може да се наблюдава при микробно число >104 при мъже и при >102-104 при жени.
При млади жени е възможна по-изразена колонизация поради хормонални въздействия около менструалния цикъл
За поразяването на лигавицата на пикочните пътища от бактериалните причинители решаващо значение имат фактори от страна на пациента, вирулентност на причинителя и ятрогенни влияния. Искам да отбележа, че към факторите от страна на пациента спадат диабет, бременност, злоупотреба с аналгетици, имуносупресивна терапия.
- Спрете се по-подробно на долноетажните инфекции?
- Неусложнените инфекции на долните пикочни пътища - цистит, уретрит, простатит, са едни от най-разпространените инфекции при хората. Най-честият причинител на пикочна инфекция е Ешерихия коли, който се среща при около 90% от случаите. Това се свързва с чревния произход на микроорганизма, възможността му да мигрира в пикочната система и високата му растежна скорост в урината. Началото на заболяването е остро. Клинично те се изявяват с
различно по сила парене, често болезнено и мъчително уриниране
с отделяне на малки порции урина, тежест или болка над симфизата, понякога и в кръста. Налице са и промени в лабораторните изследвания - наличие на бактерии, левкоцити и епителни клетки в уринния седимент, нискостепенна протеинурия (белтък в урината), при микробиологично изследване на урината се изолира микробният причинител. Рядко се установяват промени в кръвната картина. Предвид особеностите на уринарния тракт при жените, при първа изява на остър цистит допълнителните образни изследвания за диагностично уточняване са неинформативни и затова не са необходими. При рецидив на цистита със същия причинител е необходимо изключване на подлежаща бъбречно-каменна болест.
Редица проучвания потвърждават, че при неусложнени цистити тридневно лечение е сравнимо по ефект със седемдневен курс на антибактериални средства. 
Рецидивиращи долноетажни инфекции при жени са
следствие на недоизлекуване или екзогенна реинфекция след седмици или месеци
Наред с циститните оплаквания нерядко са налице други симптоми (колика, болка). Срещат се при сексуално активни жени, от значение е честотата на контактите, както и употребата на кондоми. В съображение идват генетично обусловено предразположение вследствие на секреция на кръвногрупови антигени или на Ешерихия коли, свързващи гликопептиди от уроепителните клетки. При постменопаузални жени недостигът на естрогени и промяната на вагиналната микрофлора с намаляване на колонизирането с лактобацили благоприятства разпространяване на коли инфекция. Инконтиненция, остатъчна урина, цисто- и ректоцеле са допълнителни рискови фактори за рецидиви. 
Рецидивиращи долноетажни уроинфекции не са рядкост при мъже със заболявания на простатната жлеза, особено при извършване на трансуретрални манипулации или продължителен престой на уретрален катетър в пикочния мехур; наблюдават се също в детска възраст, при бременни, диабетици.
- Тези предразполагащи фактори, за които говорите, отстраними ли са?
- Да. Отстраняването на предразполагащите фактори е в основата на намаляване на честотата на рецидивите. При сексуално активни жени е препоръчително посткоитална профилактика. При постменопаузални жени локалното вагинално приложение на естрогени е с добър ефект. За лечение в съображение идват средствата за лечение на остър цистит.
Редица проучвания показват ефекта на червената боровинка за повлияване на рецидивиращите уроинфекции
Тя има два компонента, затрудняващи адхезията на фимбриите на Ешерихия коли и уроепитела. Според различни проучвания приемът на червена боровинка под формата на сок, таблети или капсули с екстракт намалява честотата на рецидивите с 14-20%.
Стимулирането на имунните защитни механизми чрез бактериални екстракти или инактивирани бактериални причинители (ваксини), приложени пер ос, локално вагинално или инжекционно, е друга възможност за намаляване на честотата на рецидиви на уроинфекцията.
- А сега обяснете за горноетажните инфекции.
- Към тях спада остър неусложнен пиелонефрит. Оплаквания, свързани с уринирането, е инфекцията на един или двата бъбрека или имаме налице остър пиелонефрит /инвазивна бактериална инфекция на бъбреците/. Клинично той се проявява с повишаване на
температурата до 39-40 градуса, с разтрисане, едностранна или двустранна болка в кръста
Обикновено урината помътнява, променя цвета си, придобива неприятна миризма. Наред с това се установяват отклонения в лабораторните показатели на кръвта - ускорена утайка, завишен брой левкоцити, завишени стойности на CRP. Ултразвуково изследване е необходимо за изключване на обструкция, периренален абсцес, огнище на инфекция в бъбречния паренхим, анатомични абнормалитети.
- Какво е лечението на тези инфекции?
- Провеждането на лечение в тези случаи е абсолютно необходимо. В случаите с умерено тежка симптоматика и липса на гастроинтестинални оплаквания (гадене, повръщане) е възможно амбулаторно лечение с перорален антибиотик. В противен случай пациентът се хоспитализира. Задължително се взема и хемокултура. Прилагат се антибактериални средства - антибиотици и химиотерапевтици, чийто подбор става въз основа на микробиологичното изследване с изолиране на причинителя и определяне на неговата чувствителност към различните медикаменти.
Често повтарящи се бъбречни инфекции водят до хронифициране на пиелонефрита
В активната си фаза заболяването протича с фебрилно-интоксикацинен и болков синдром, налице е богата уринарна находка и позитивиране на урокултурата, промени в кръвните показатели вследствие активния възпалителен процес. В бъбречния паренхим настъпват трайни и необратими структурни промени, които водят след себе си и до нарушения във функцията им. Повишеното артериално налягане се среща сравнително често при болни с хроничен пиелонефрит, като честотата се увеличава с напредване на бъбречното увреждане. Затова своевременната и правилна диагноза, адекватното лечение на активните инфекции на пикочните пътища и отстраняването на обструкцията (конкременти, стриктури, простата при мъжете и др.), са предпоставка за благоприятния изход от заболяването.
Ненавременното посещаване на специалист уролог или нефролог при вече изрзени оплаквания или при самолечение може да доведе до хронифициране на проблема, което усложнява лечебния процес и за двете страни - пациенти и уролози.