Автомобилите с газови уредби за работа с екологичните пропан-бутан и метан да паркират в Сините зони със същите преференции /срещу 85% от цената на таксата/, които са предвидени за хибридите. Това предложение внесе преди разглеждане на наредбата за паркиране в Русе на предстоящата общинска сесия председателят на групата на ВМРО Асен Даскалов.
Другите му две предложения също са важни. Едното е обхватът на платеното паркиране да е до 17 часа, с час по-малко от предвиденото. Другото - съботните дни да се извадят от схемата за плащане и да бъдат безплатни.