Около 1100 първокласници очакват наесен русенските училища. Кандидатстването за местата в тях започва в 10 ч. на 18 май чрез електронната система https://school.ruse-bg.eu/, която ще бъде отворена за регистрация на заявления до 23:59 ч. на 29 май. Първото класиране ще бъде обявено на 1 юни, след него ще има още две - на 15 и 24 юни. След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места. 
Документи могат да се подадат и на хартия в желаното училище, но е важно заявленията да не се дублират с електронна и хартиена форма.
Най-голяма тежест при класирането ще има местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район.
Родителите, чиито деца са с постоянен или настоящ адрес в малките населени места в общината и желаят да кандидатстват за прием в общинско училище в Русе, трябва да подадат документи в общинския просветен отдел на ул. „Цариброд“ 3.