Първата присъда за злоупотреба със средства от фондове на Европейския съюз чрез подадени декларации с неверни данни за реално изпълнение и оборот по сделки, вече е в сила, каза за „Утро“ окръжният прокурор Георги Георгиев.
Делото се въртя в различните съдилища повече от пет години, но в понеделник състав на Върховния касационен съд потвърди наказанията за управителите на две фирми - Галимир Енчев и Иван Павлов, сочени за много близки на известния бизнесмен Красимир Даков, които са печелили солидна част от големите общински обществени поръчки. Заради големите им успехи в бизнеса започва публично да се говори, че те не са случайни и зад тях стоят политически протекции и финансови интереси.
На 23 ноември 2011 година Министерството на регионалното развитие сключва договор с Община Русе за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ за изграждане на една от най-добрите придобивки на Русе през последните години - Екомузея с аквариум.
Процедурата е открита на 23 май следваща година. В обществената поръчка участва „Тех-Нет“ ЕООД с управител Галимир Енчев, който декларира, че има договори с „Крис Груп“ ЕООД с управител Иван Павлов, както и с други фирми, като представя референции за изпълнени договори със същия предмет на дейност в предходните три години. Така Общината класира на първо място тези две фирми и след изпълнението на договорите „Тех-Нет“ взема 594 115 лева европейски средства, а „Крис Груп“ - останалите над 400 000 лева. Разследването обаче установява, че няма изпълнение на такива предходни контракти, което е задължително условие за участие в поръчката.
След разработка на ДАНС през 2015 година измамата е разкрита, а на 22 ноември 2016-а Окръжна прокуратура внася за разглеждане в Окръжния съд обвинителен акт срещу управителите на „Крис Груп“ ЕООД Иван Павлов и на „Тех-Нет“ ЕООД Галимир Енчев за предоставяне на неверни сведения в процедура по обществена поръчка, обявена от Община Русе и финансирана с европейски средства. 
След продължило повече от 5 години съдебно разглеждане двамата са признати за виновни и са им наложени наказания от 3 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 3 години и 1000 лева глоба за Иван Павлов и 6 месеца затвор условно с изпитателен срок от 3 години за Галимир Енчев. 
Присъдите са окончателни.