Кои са значимите образи на наследството в Русе и Сливен, доколко тортата „Гараш“ и рибената чорба са ценни за русенци, а прасковите и милинките - за хората от Сливен? С какво се представят пред другите и пред света градовете и хората? На тези въпроси дава отговори изложбата „Образи на наследството“, която може да се види през март в Историческия музей в Русе.
Експозицията показва резултати от теренни изследвания на музейни специалисти, изследователи и учени по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“ на ИЕФЕМ, БАН, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.
Изложбата включва различни употреби на наследствата като вписва културни практики, класически артефакти, утвърдени образи на миналото, места на памет и културни пейзажи. Чрез нея стават видими както музейните политики към наследствата, така и разпознаването им от местни власти, конкретни локални общности, заинтересовани страни.
Експозицията се състои от 16 постера, както и от интерактивен модул. Посетителите могат да гледат и два филма. Русенският „Ленин и рибарите“ на Арена Медиа представя конкретен казус за остойностяване на наследството в Новград. Филмът за Сливенския край показва места и образи, важни за местните общности в града на стоте войводи.
Темата за градската памет представя Паметника на Свободата в Русе и Паметника на Хаджи Димитър в Сливен - два от най-важните образи на наследството, с които градовете се самопредставят. Ценни за наследството теми се оказват градската архитектура и крепостите в пространствата на градовете. Показани са живи наследства, с които местните общности имат възможности и желание да се покажат пред другите.
С богатите форми на местни наследства изложбата опитва да провокира аудиториите, да ги включи в дебат за културните наследства, тъй като самата тя представлява форма на обучение в култура.