Двама съдии заемат вакантните от лятото на миналата година места в Административния съд след спечелени конкурси във Висшия съдебен съвет. Това са Спас Спасов и Диана Калоянова-Христова.
Спас Спасов е завършил „Право“ в Софийския университет и е докторант по административно право към Българската академия на науките. Бил е лектор в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация. От 2012 година до момента е бил съдебен помощник във Върховния административен съд.
Диана Калоянова-Христова е завършила специалността „Право“ в Бургаския свободен университет. Петнадесет години е била началник отдел „Последващ контрол“ в Митница Бургас, а от 2010 година до момента - съдебен помощник в Административния съд в Бургас.
Временно заелите двете свободни места Димитринка Купринджийска и Галена Чешмеджиева-Дякова се връщат на предишните си работни места в районите съдилища в Исперих и Русе.