Средната заплата в област Русе отбелязва рязък скок нагоре през последното тримесечие на миналата година, показват данните на националната статистика. За периода октомври-декември се отчита брутно възнаграждение от 1326 лева или 1029 лева чисто след удръжките.
През октомври сме вземали средно 1302 лева, през ноември - 1339 лева, а през декември - 1337 лв.
Заплатите нарастват с 94 лева или с 6,9% спрямо третото тримесечие. За цялата 2021 г. увеличението е с 11,9%, което (ако данните на статистиката са верни) означава, че доходите изпреварват галопиращата в последно време инфлация. Това увеличение на заплатите обаче не е равномерно. И този път сред най-печелившите са бюджетните сектори - само за последното тримесечие в здравеопазването заплатите растат с 15,1%, а в образованието - с 14,6%. Докато възнагражденията в сектори като селско стопанство и хотелиарство и ресторантьорство намаляват.
Увеличение на средните заплати през четвъртото тримесечие се отчита в цялата страна, така че Русе не е изключение. При нас обаче ръстът е над средния, изпреварваме Габрово, Разград и Кърджали и вече сме на седмо място по доходи в страната. С най-високи възнаграждения са работещите в столицата София - 2192 лв., следвани от Враца с 1527 лв. и Варна с 1478 лв. бруто. С най-ниска средна месечна заплата са областите Кюстендил с 1060 лева, Видин - 1068 лв., Благоевград - 1073.