Осем нови специалности в училищата в областта ще привличат завършващите седмокласници, стана ясно на вчерашното заседание на постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие, което бе водено от областния управител Анатоли Станев.
Две от новите специалности са защитени и обучението ще бъде в дуална форма - „Минна електромеханика“ в СУ „Васил Левски“ във Ветово и „Локомотиви и вагони“ за подготовка на машинисти в Корабната гимназия в Русе. За тях са предвидени паралелки по 26 ученици. По половин паралелка с 12 ученици се предвижда за останалите нови специалности. Четири от тях са в Бяла, където тийнейджърите ще могат да се обучават за помощник-инструктори по фитнес и спортно-туристически дейности в СУ „Панайот Волов“, а в професионалната гимназия ще изучават трайните насаждения и машините и системите с ЦПУ. В Русе в Гимназията по облекло ще има половин паралелка за бутикови облекла, а в Строителната гимназия - за художествена керамика, която също е защитена специалност.
Въпреки че за двете нови специалности в Професионалната гимназия в Бяла е предвидена по половин паралелка, очаква се те да не могат да попълнят и бройката от 12 ученици. Такъв недостиг на деца се предвижда за още 13 специалности - още една в Бяла за производство на кулинарни изделия и напитки, една в Две могили за електрообзавеждане на транспортна техника и 11 - в Русе в седем професионални гимназии. Такава например е специалността „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ в Селскостопанската гимназия, в която се обучават само 6 ученици. Паралелката се финансира от Община Русе и се подпомага от фирми в бранша. Целта е да се подготвят кадри за химическата промишленост, която е структуроопределяща за региона, но точно това професионално училище беше закрито преди години.
От новите специалности три са защитени и се добавят към вече съществуващите - художествена дърворезба в Гимназията по дървообработване, речното корабоводене, електрообзавеждането на кораби в Корабната гимназия, измервателна и организационна техника в Гимназията по промишлени технологии. В дуална форма ще продължат да се обучават учениците в специалностите: „Мебелно производство“ в Гимназията по дървообработване, „Електрически превозни средства“ в Гимназията по механотехника, „Производство на облекло от текстил“ и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ в гимназията по облекло, „Търговия“ в Икономическата гимназия, „Недвижими имоти“ и „Строителство и архитектура“ в Строителната гимназия, „Машини и съоръжения за заваряване“ в Гимназията по промишлени технологии.
1712 са учениците в област Русе, които трябва да намерят своето място в 69 паралелки след седми клас. Според изчисленията на Регионалното управление на образованието около 130 ученици би трябвало да се запишат в новите специалности, малко над 230 - в дуална форма на обучение, а около 130 да изучават защитени специалности. Прием след пети клас ще има единствено в Математическата гимназия, където 52 деца ще учат в две паралелки.