Нови 2 платинени и 1 златно отличие получи Университетска болница „Медика Русе“ от Европейската организация за лечение на инсулти-ESO за дейността си през 2021 г. И през тази година лечебното заведение е на второ място в страната по приложение на метода венозна тромболиза, който намалява значимо инвалидността и увеличава шанса за пълно възстановяване на пациентите след прекаран мозъчен инфаркт. 
През миналата година методът е приложен на 18% от пациентите с исхемичен мозъчен инсулт, хоспитализирани в рамките на 4 часа след инцидента в болницата. Освен това 93% от венозните тромболизи в региона са приложени пак в „Медика Русе“. За целта е изработен алгоритъм за прием на пациентите в отделението по Спешна медицина на болницата, който скъсява времето „от врата до игла“ на по-малко от 60 минути. Всички невролози вземат участие в периодично провеждащи се обучения за лечение на заболяването в България и чужбина.
Инсултът остава едно от най-животозастрашаващите и водещи до необратими увреждания заболявания. В повечето случаи, без прилагане на навременно лечение, пациентите стигат до тежка инвалидизация, която значително влошава качеството им на живот както на тях, така и на техните близки. В тази връзка началникът на отделението по нервни болести в болницата д-р Росица Кръстева напомня, че бързата реакция е изключително важна. Методът венозна тромболиза се прилага в рамките на терапевтичен прозорец от 4 часа и половина от началото на симптомите. За инсулт те са изкривяване на лицето, слабост в едната ръка и невъзможност двете ръце да бъдат симетрично вдигнати, нарушение в речта. Ако се усетят, пациентите трябва веднага да отидат в лечебно заведение, което има готовност да приложи съвременното лечение. Изключително неправилно е пациентите да  очакват, че могат да получат адекватно лечение на инсулт в домашни условия. 
„Наскоро имах случай, в който близките на жена с получен преди 3 часа инсулт настояваха за домашно посещение. Освен че съвременното лечение не може да бъде приложено извън лечебно заведение, там няма как да бъде извършена и самата диагностика със скенер, лабораторни изследвания и други, чрез които да се уточни причината за състоянието. Послушаха ме и тук успяхме да спасим жената от смърт. Затова хората не трябва да се страхуват да отидат до болницата“, посочи д-р Кръстева.