Липсата на млади и квалифицирани кадри беше основната тема на срещата на кмета Пенчо Милков и заместничката му Златомира Стефанова с д-р Ахим Байерл и инж. Калинка Кирова от ръководството на „БТБ България“ АД. Едно от решенията според д-р Байерл е внос на работници, включително от българската диаспора в чужбина, за което да бъде облекчен режимът, както е направено в Румъния. Задържането на младите хора в града не е въпрос само на заплащане, за това трябва да се положат усилия и от работодателите, а местната власт да работи за подобряване на материалната и духовната среда, е мнението на Милков.
Във връзка със старта на новия програмен период кметът призова предприятията в Западна и Източна промишлена зона да се обединят, за да кандидатстват за финансиране за подобряване на инфраструктурата около цеховете си, тъй като на общините не се позволява да правят подобни разходи. Той уточни, че информация за финансиращите програми може да се получи от Областния информационен център.