„Има логика в търсенето на университетски обединения на териториален принцип, но запазвайки автономията на всеки един отделен университет. Това може да става във вид на мрежи или консорциуми, за споделяне на общи ресурси или с определена цел“. Това каза за „Утро“ ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев по повод изтекла в национални медии информация, че се готви мащабно окрупняване на университети в България.     „На заседанието на УС на Съвета на ректорите миналата седмица научихме, че три софийски университета са били обсъждани за някакво преструктуриране, но нищо повече. Затова свикваме на 22 февруари Съвет на ректорите, очакваме министърът на образованието да дойде и да представи идеята си“, допълни акад. Белоев.
По информация на Офнюз се подготвя мащабно окрупняване на държавните висши училища в България. Агенцията твърди за план на МОН за преструктуриране, който ще намали държавните вузове от 38 на 16. Русенският университет се споменава като част от мегаструктура на национален технически университет, който включва сегашните технически университети в София и тези във Варна и Габрово. От МОН са потвърдили пред изданието, че министерството работи в момента по концепцията за преструктуриране на висшите училища с цел повишаване на качеството на висшето образование.
„Не мога да коментирам идеята, защото не съм я виждал. Със сигурност всичко това ще внесе много шум по трасето, очаквам министър Николай Денков да представи пред Съвета на ректорите лично концепцията на образователното министерство. Трябва много добре да се обмисля как и дали изобщо да се прави механично сливане на университети и създаване на общи структури. Много по-добре е да се насочват усилията към изграждане на мрежи и консорциуми“, коментира за „Утро“ акад. Белоев.
Стратегията за развитие на висшето образование в България по принцип предвижда създаване на университетски мрежи, които да обединяват усилия по общи направления. Европейската практика на мрежови обединения е добре позната и на Русенския университет, който от години развива активни партньорства в десетки европейски и евразийски тематични мрежи - от компютинг през ерготерапия до иновативни образователни технологии.