Във всичките 17 пощенски клона в Русенска област от днес данъкоплатците могат да получат формуляри на данъчни декларации по Закона за доходите на физическите лица с приложения и указания към тях. Пощенските служители са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има възможност и да се внесат дължимите данъци чрез пощенски записи. Цената на пощенската услуга е 1, 80 лв. 
Всички физически лица, които решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес: Офис на НАП - Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ 19. От тази услуга не могат да се ползват едноличните търговци, земеделските стопани и лицата, упражняващи свободна професия, защото тези данъкоплатци попадат в категорията на самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и вече са задължени да подават годишната си данъчна декларация само по електронен път с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис.