Екоактивисти от фейсбук групата „За чисти въздух и вода в Русе“ регистрираха Екологично сдружение „Дишай, Русе“. Учредителите са 11 души, а в петчленния Управителен съвет влизат председателят Иван Белчев, Васил Златев, Михаил Михов, Галичка Николова и Ростислав Кандиларов. Главната цел на сдружението е създаване и предлагане на модели за разрешаване на проблеми, свързани с чистотата на въздуха, околната среда и водите на Русе и региона.
„С регистрацията като юридическо лице правим следваща стъпка, качваме се на едно по-високо ниво. Не е сериозно да контактуваме с институциите индивидуално или като фейсбук група. Сдружението ще улесни взаимодействието между съществуващите екологични НПО в България и чужбина за съвместни действия, свързани с опазване чистотата на въздуха и околната среда. Така ще можем да членуваме и в новосъздадения Обществен съвет по екология към Община Русе, в който по първоначалния устав могат да влизат само неправителствени организации, но не и физически лица. Ще можем и да контактуваме по-успешно с местната администрация и да й помагаме в задачата за опазване чистотата на въздуха и водата“, каза председателят на „Дишай, Русе“ Иван Белчев.
Сдружението си е оставило вратичка и за извършване на стопанска дейност, свързана с екологията - замервания за чистотата на въздуха, почвите и водите, видео- и фотозаснемане, изготвяне на проекти и становища и др. Тази дейност според Белчев е на втори план, но е възможно примерно сдружението да кандидатства с проект и да получи финансиране за изграждане на комплекс измервателни станции на територията на Русе.