13 директори на професионални гимназии в Русе и региона разпространиха вчера отворено писмо, в което защитават шефката на РУО Росица Георгиева в конфликта й с областния управител Борислав Българинов. Директорите смятат, че губернаторът е отправил несправедливи обвинения както към училищата, така и към управлението на просветата в Русе. Ден по-рано в защита на Георгиева се обяви и предшественикът на Българинов - Галин Григоров.
Престрелката между управляващите двете институции започна през декември, когато Българинов заяви публично, че липсват качествено подготвяни кадри за трудовия пазар. Наред с това даде да се разбере, че според него Георгиева не е подходяща за поста, който зае след конкурс. Стана ясно също, че е изпратил и писмено предложение до Министерството на образованието и науката за смяната на Георгиева. 
Гимназиалните директори не са съгласни с обвиненията към тях и посочват, че в сегашните 17 професионални гимназии и средни училища през годината се обучават над 4053 ученици в различни форми по 90 специалности. Като аргумент се добавят 144 реализирани програми и проекти. Посочват се и близо сто отличия от конкурси и състезания.
„Закриването на професионални гимназии в област Русе - тенденциозно или не, се е извършвало много преди настоящия началник на РУО - Русе да встъпи в длъжност“, пише в откритото писмо и следва уточнение: „Г-жа Росица Георгиева не е правила предложения за закриване на професионални гимназии. Напротив, г-жа Росица Георгиева винаги е защитавала тезата, че професионалните гимназии са необходими и те не трябва да се закриват или преобразуват, както и че броят на заявяваните професии/специалности трябва да се увеличава, за да се постигне като краен резултат по-голямо разнообразие от специалисти със средно образование на пазара на труда. Ежегодно и по нейно настояване за Държавния план-прием се предлагат професии/специалности, традиционни за закритите вече професионални гимназии, с идеята, че само така може да се помогне на бизнеса и същите тези специалности да станат отново желани от учениците“.
Директорите посочват и многообразието от различните професионални степени и обучения, които преподавателите в региона притежават, както и предлаганите интересни възможности за дуално обучение,  противно на твърденията на областния управител.
„Ние сме учители и единственото, което искаме, е да се съхрани създаденото през последните четири години, за да можем да работим с и за нашите ученици - децата на град Русе. В последните две години работата ни е много затруднена от извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19, но се отнасяме отговорно към нея, защото касае живота, здравето и образованието на учениците ни. Не се оплакваме, защото училищата в област Русе работят в атмосфера на толерантност и взаимопомощ, изградена през последните четири години от началника на РУО - Русе. В лицето на г-жа Росица Георгиева имаме подкрепа и създадена възможност за консолидация, които са предпоставка за добър микроклимат и ползотворно сътрудничество. Обстоятелства, които липсваха преди“ се казва още в отвореното писмо.
Под документа са сложили имената си директорите на русенските професионални гимназии: по икономика и управление; по промишлени технологии ; по речно корабостроене и корабоплаване; по строителство, архитектура и геодезия; по дървообработване и вътрешна архитектура; по селско стопанство; по електротехника; по механотехника; по транспорт; по туризъм; както и колегите им от ПГ по селско стопанство в Две могили и средните училища в Бяла и Ветово.