„Електроразпределение Север“ АД подмени кабелна линия 110 kV между подстанции „Русе-Център“ и „Левента“. Инвестицията на стойност 1,36 млн. лв. ще осигури по-надеждно и сигурно електрозахранване на над 32 500 абонати в централната част на града.
Досега използваният маслен кабел е подменен с нов - с изолация от химически омрежен полиетилен с дължина над 2000 м, който ще гарантира висока степен на сигурност в електрозахранването на потребителите. 
Строително-монтажните работи по трасето на кабелната линия са извършени със съдействието на Община Русе.