Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувала производство по нова жалба, свързана с изграждането на многострадалната анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Мегапроектът на стойност 27,8 млн. лева с ДДС затъна в поредица от оспорвания, бюрократични срокове и административни грешки и успешното му финализиране става все по-проблематично. Важното за екологията на цялата област съоръжение трябва да се изгради по пътя за Николово до регионалното депо за отпадъци. Там ще се преработват 17 845 тона годишно от боклука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
На оползотворяване ще подлежат хартия и картон, хранителни, зелени и градински отпадъци.
Както „Утро“ писа, Комисията за защита на конкуренцията върна за повторно разглеждане решението за избор на изпълнител, като постанови, че двама от участниците, подали жалби в антимонополния орган, са отстранени неправилно. По тази обществена поръчка комисията на Общината бе отстранила 7 от 8-те участници.
Сега нещо подобно се случва и с обществената поръчка за избор на фирма, която да упражнява строителен надзор, в т.ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект. По нея оферти подадоха 16 участници, но 15 от тях бяха отстранени заради несъответствия с условията. Така на 1 декември за победител бе определен единственият останал кандидат - пловдивската „РТ Консултинг“ ЕООД. Чиято ценова оферта за 430 000 лева без ДДС е почти два пъти по-ниска от прогнозната стойност на обществената поръчка - 841 400 лева без ДДС.
Жалбата в КЗК е подадена от фирма „Аспект“ ООД, село Нисово, с управител Красимир Паскалев. Комисията е образувала производството на 16 декември и ще се произнесе по казуса най-вероятно след Нова година.