Екип от областната администрация е изработил електронен формуляр за отчет на дейностите по т.нар. Механизъм за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици. Според ръководителя на екипа - зам.областния управител Стефка Караколева, формулярът ще улесни работата на институциите, участващи в издирването и връщането в училище на такива деца. Дигиталната бланка е разработена чрез приложение на Google и съдържа над 20 въпроса, които през януари ще попълнят всички членове на екипите. След това формулярът ще бъде изпратен в Министерството на образованието и науката като пример за добра практика, създадена от русенския екип.