Служителите в КООРС вече разполагат със служебни таблети с инсталирана пълна база данни за регистрираните МПС-та и техните собственици и започват да издават електронни фишове за констатирани нарушения, включително и на водачи от други региони на страната, съобщиха вчера от Общината. 
Използването на таблетите ще оставя следа за извършените от служителя справки и те ще могат да се съпоставят с издадените след това фишове и актове. Така администрацията очаква да повиши ефективността на КООРС.