Специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ /С3 „КООРС“/ поема цялото видеонаблюдение на територията на Русе, решиха общинските съветници. Досега то се осъществяваше от отдел „Видеонаблюдение и общинска кабелна мрежа“, част от ОП „Комунални дейности“. 
„С прехвърлянето на дейностите по видеонаблюдение и общинската кабелна мрежа към КООРС значително ще се съкрати времето за реакция при констатиране на неправомерни действия на територията на общината“, заяви директорът на звеното Йордан Джамбазов. Той уточни, че така ще бъде подпомогната значително работата на Общинската полиция, която се очаква да заработи скоро.
Звеното ще наблюдава в единен център 780 камери, затова се предвижда увеличение на числеността му с четирима служители. Предвижда се и обновяване на голяма част от остарелите камери. Средствата са заложени в бюджетна на община Русе за 2022 г.