Конкурс ще определи новия управител на ОП „Общински пазари“, гласуваха вчера общинските съветници. Едно от неизменно печелившите общински предприятия от 2010 г. се управлява подчертано успешно от Кунчо Кунчев, чийто договор изтича през април 2022 г. Кандидатите за поста трябва да имат висше образование, степен магистър, по икономика и управление, най-малко 5 години професионален опит като управител и икономист. На 1 февруари ще бъдат проверени подадените документи, а на другия ден комисия ще изслуша концепцията на кандидатите за развитие на „Общински пазари“ и ще събеседва с тях.
Вероятно Кунчо Кунчев ще е един от кандидатите, за да продължи печелившата дейност на 13-те търговски обекта в Русе и мащабната си инвестиционна програма, с която ги превръща в съвременни тържища.