С поредни успехи в събирането на пари за държавната хазна се похвали вчера НАП-Русе. До края на ноември общите постъпления са над 361.9 млн. лева, което е с почти 24 млн. лв. повече от аналогичния период на 2020 г. От данните на приходната агенция следва, че въпреки пандемията и съпътстващите я мерки, които удрят по множество бизнеси, през текущата година и граждани, и фирми са забогатели и съответно плащат повече данъци и осигуровки. Трябва да се има предвид обаче, че основна причина за събирането на повече данъци и осигуровки от физически лица е увеличението на заплатите в бюджетния сектор. А за компенсиране на  приходите на фирмите държавата похарчи милиарди, които дойдоха предимно от европейските фондове.
Общият размер на събраните от НАП-Русе данъчни приходи е над 156.2 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 71.7 млн. лв., а над 39.9 млн. лв. е корпоративният данък и 42.7 млн. лв. ДДС.
Най-висок е ръстът на постъпленията от корпоративния данък - с 44%. Според НАП основната причина за този ръст е промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски, който за настоящата година беше 15 ноември. Увеличението обаче е доста под средното за страната от 80 на сто.
Обратна е ситуацията при данъка върху доходите на физическите лица. Русенци изглежда са увеличили доходите с над една пета, тъй като са платили с 21% повече данъци. Средният ръст за страната е 16%.
Изпреварващо се увеличават и приходите за бюджета от осигуровки. В Русенско ръстът е с 12% при средно за страната 10%. В русенския офис са постъпили осигурителни вноски за 201.6 млн. лв., от които над 121 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 52.9 млн. лв. - за здравноосигурителни вноски и 27.7 млн. лева - за ДЗПО.