Научен колектив, съставен основно от учени от Русенския университет и ръководен от проф.Велизара Пенчева, вече създаде работещ прототип с водородно гориво. Това е представеният през миналата седмица в Силистра първи български демонстрационен плавателен съд HydRUforce, който е с хибридно задвижване на база слънчева енергия-батерия-горивна клетка за лабораторни нужди. HydRUforce е с нулеви въглеродни емисии и беше изграден в периода 2019-2021 г. по Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия на транспорта и бита“ (Е плюс), финансирана от Министерството на образованието и науката и с допълнителен финансов ресурс от Русенския университет.
В работата по проекта се включиха: Русенският университет в партньорство с Община Силистра, БАН, Технически университет-София и Община Русе.
Съществена иновация на плавателния съд е комбинирането на енергия освен от слънчеви панели и от водородна горивна клетка за задвижването му. За корпус на кораба е използван понтон със соларен покрив изграден по проект „Чист достъп в трансграничната зона Силистра - Кълъраш“. 
Новият съд може да превозва до 12 човека с екипажа, при скорост на плаване 5-7 км/ч срещу течението и 12-14 км/ч по течението. Той има правоъгълна форма със следните технически данни: дължина 10,5 м, ширина 4,5 м, височина 2,5 м, маса 3,5 т. Задвижването му се осигурява от два електродвигателя с максимална мощност по 10 киловата и номинално напрежение 48 волта. Всеки електродвигател е свързан към група акумулатори от 400 амперчаса с напрежение 48 волта. Допълнително за удължаване на обхвата на плавателността са свързани две водородни горивни клетки. Водородът за тях се осигурява от специални 10-литрови бутилки с маса 15,2 кг, вместимост 1,8 м3, и маса само на водорода 0,150 кг, под налягане 20 MPa. Една бутилка може да осигури работа на горивната клетка от 50 минути. На покрива на плавателния съд са монтирани слънчеви панели с обща мощност 7 киловата, с които да се ползва енергията на слънцето за дозареждане на батериите.