До късно вчера в Регионалното управление на образованието продължиха да обобщават данните, които постъпваха от проведените с родители анкети за съгласието децата от 1 до 4 клас да се тестват с щадящите тестове. Най-вероятно обобщените сведения ще бъдат ясни във вторник, каза за „Утро“ началникът на РУО Росица Георгиева.

В ранния следобед в първия ден от седмицата данните сочеха, че засега училището с най-много родители, които са съгласни децата им да се върнат в клас след тест, е основно училище „Любен Каравелов“. Там „за“ тестовете са се обявили 83,1 на сто от родителите на учениците в началния образователен етап. От общо 11 паралелки от 1 до 4 клас само в една процентът на съгласните с тестовете родители е под 50. От останалите 10 паралелки, които обхващат 250 ученици, против тестовете са родителите само на 40 деца и те ще продължат да учат онлайн, както и другите 24 деца от 11-ата паралелка. 
На другия полюс според събраната до вчера следобед информация е русенското училище с най-голям брой ученици - „Васил Левски“ в квартал „Дружба“. Там от общо 32 паралелки от 1 до 4 клас /във всеки випуск там класовете са по осем!/ в 20 класа родителите са заявили несъгласие с тестовете и тези ученици си остават у дома. В останалите 12 паралелки половината от майките и бащите са дали одобрението си за тестване и техните деца ще се върнат отново на училище. 
Продължаваме да събираме и обобщаваме информацията за родителското съгласие, каза Росица Георгиева. Анкетите се провеждат само с родителите на деца от 1 до 4 клас, като в община Русе в допитването участват 26 училища, включително Националното училище по изкуствата и частното „Леонардо да Винчи“. Първата партида тестове, която ще бъде получена в Русе, ще включва 522 кутии с 10 440 щадящи теста.