Забележителен 120-и юбилей чества на вчерашния Димитровден русенското читалище „Ангел Кънчев“, съобщи Държавен архив-Русе. 
То е основано на 26 октомври 1901 година под името „Свети Георги“, но тъй като след 9 септември 1944 година една от задачите на овладяващите държавата комунисти е да изкоренят вярата в Бог и да наложат атеизма, през 1945 година е прeименувано с днешното си име. След възстановяването на многопартийната система и плурализма през 1989 година не е правен опит да се възстанови историческото му име, което е носило точно толкова години, колкото и новото, и така героят от национално-освободителното ни движение остава негов патрон.
Първият председател на читалището е учителят и бъдещ литературен критик Божан Ангелов, който по-късно става последователно главен инспектор по български език в Министерство на народната просвета (1908-1909), два пъти директор на Народния театър (1909-1911 и 1918-1920) и на Народната библиотека (1923-1928).
Като символ на силата на заложените в читалището традиции може да се приеме фактът, че седалището на читалището не се променяло никога. То и днес е на първоналния си адрес на улица „Николаевска“.
Голямата заслуга за създаването на това огнище на знанието и духа е на търговеца Стефан х. Драгнев, който през 1901 година дарява дюкяна си за читалището. Следващото дарение е с по-малка материална, но със съизмерима духовна значимост - 100 книги, които поставят основите на библиотеката.
През 1925 година е построена собствена сграда на читалището „за библиотека и провеждане на курсове“. Теренът е подарен от общинската власт още през 1916 г.
През 1927 година в читалище „Свети Георги“, на опънато платно в библиотеката и със съпровод на живо с цигулка, се прожектира първият филм в квартала „Не пожелавай жената на ближния“.
Интересът към киното е толкова голям, че приходите от тази дейност дават основание на настоятелството да вземе решение за построяване на голям читалищен киносалон и той посреща първите зрители през 1938 година.
„Свети Георги“ е издател и на първия читалищен вестник в Русе - „Читалищна просвета“. Преобладаващата тематика в него е читалищният живот, но на богато илюстрованите му страници се пише и за кино, за звездите от екрана и за техния живот пред камерата и извън снимачната площадка.
Постепенно читалището, което за 120 години сменя две имена, но не адреса и мисията - да е дом на изкуството и култирата, се утвърждава като най-голямото в Русе и развива всички художествени форми. Притежава библиотека с богат книжен фонд, става дом на смесения хор „Дунавски звуци“. Към него са създадени театрална трупа, тамбурашки оркестър, музикална и езикови школи, китарен оркестър, Младежки симфоничен оркестър, литературен кръжок, хор на момчетата „Свети Георги“, студио „Слово“, вокално-инструментален състав „Нежни струни“, рок групи и други състави.