Продажбата на общински имот в близост до Белодробната болница на ул. „Алея Трепетлика“  предизвика дискусии в Общинския съвет и за предлагането му на търг не стигна само един глас. 26 от съветниците гласуваха в подкрепа на предложението на кмета Пенчо Милков, 16 бяха против него, а 11 се въздържаха. Един от мотивите на несъгласните беше, че се разпродава общинска собственост. 
„Този имот е даден от държавата на Община Русе с цел да се намери обществена потребност за него, ние вече го гледахме веднъж предложен за милион. Той се обезценява през годините, сменен е и оценителят, а от ниско застрояване сега е предназначен за средно застрояване. Белодробният диспансер се нуждае от разширение и не знам защо Общината не е съобразила това“, откри дебата Станимир Станчев /СДС/.
Парцелът с площ 1536 кв.м се намира в близост до Белодробната болница на бившата „Алея Роза“, което го прави привлекателен, но явно не достатъчно. Предложението на администрацията беше да се предложи за продажба за над 840 000 лева. Ако беше одобрено, това щеше да бъде третата тръжна процедура за него след двата неуспешни опита да му се намери купувач през април и през август, когято начална му цена беше 1 064 186 лева.
„Имотът е предлаган на публичен търг два пъти, като единия път 5 човека закупиха документи за участие, но не се явиха. Обяснението им беше, че началната тръжна цена е твърде висока. Затова е направена промяна, готов съм да сключа договор и с друг оценител, но да говорим за разпродаване на общинска собственост е манипулация. Особено при положение, че от одобрения план от вас са предвидени продажби за 1,6 милиона лева, а миналите години бяха 5 милиона лева“, коментира кмета Пенчо Милков, който беше подкрепен и от Александър Неделчев /БСП/.
Имотът е придобит от Община Русе през 2015 година. Промяната във вида застрояване от ниско /до 10 метра/ на средно /от 10 до 15 метра/ е направена миналата година с приемането на Общия устройствен план. 
Елеонора Николова защити позицията на групата на СДС, като посочи, че на заседанието на комисията по законност, обществен ред и сигурност точката „за един зле преценен имот“ също не се е приела.
На това възрази председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев /ВМРО/, който отговори, че по време на комисията е нямало правни аргументи, а просто точката не е събрала достатъчно гласове.
„Имотът предвижда 70% застрояване и 500 кв.м озеленяване. Той беше публикуван дори в сайт за продажба Имот.бг, явиха се кандидати от други градове, но търгът бе неуспешен. Август месец само един желаещ закупи документи и това беше“, уточни за „Утро“ председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев.
Предложението за продажбата на парцела най-вероятно ще бъде внесено отново в Общинския съвет още на следващата сесия.