Един от най-известните проучватели на късната праистория в Европа - професорът от Истанбулския университет Мехмед Йоздоган, вчера посети Историческия музей в Русе. Научните интереси на проф.Йоздоган са насочени предимно към обекти от ранния неолит в Анатолия (Мала Азия). Резултатите от археологическите разкопки, които той ръководи, са от фундаментално значение за европейската праистория. Йоздоган е член на Турската академия на науките, чуждестранен директор на Академията на науките на САЩ през 2005 г., Американския институт по археология и член на Германските археологически институти.
Проф.Йоздоган, който е в Русе заедно със семейството си, разгледа археологическите експозиции на русенския музей, като фокус на посещението бяха праисторическите находки от Русенската селищна могила. Местното наследство бе представено на гостите от д-р Димитър Чернаков, археолог, праисторик в Историческия музей.