„Арена Русе“ - дружеството, управляващо русенската спортна зала, увеличава приходите си въпреки пандемията, заради която бяха отменени множество културни и спортни мероприятия. Разходите й обаче се увеличават по-бързо, така че загубата й нараства. Това показват финансовите отчети на дружеството, качени в Търговския регистър.
Миналата 2020 г. дружеството е приключило със счетоводна загуба от 1,689 млн. лева, с 200 хил. лева по-голяма от предходната година. Огромната част от нея е само на хартия, дължаща се на амортизационните отчисления за дълготрайните й активи, чиято счетоводна стойност се намалява всяка година до покриване на направените разходи за построяване на залата.   

По тази причина натрупаната загуба за последните четири години вече надхвърля 5 млн. лева. 
И от оперативната си дейност обаче „Арена Русе“ е на минус. Очаквано, с около една трета в пандемията намаляват приходите на залата от наеми, реклама, спонсорство и организирани мероприятия - от 318 хил. на 210 хил. лева. Нарастват само другите приходи, включително от финансирания, най-вероятно от държавата.
От 2019 г. насам държавата държи 51% от „Арена Русе“, след като плати 20 млн. лева за акциите на „Проект Русе“ - дружество под контрола на братя Бобокови. Сега контролният пакет акции е собственост на държавната „Национална спортна база“ АД, а останалите 49% са на Община Русе. Финансови облаги от тази собственост за Общината очевидно скоро няма да дочака. Ползите, макар и не толкова значителни, са за местния бизнес, свързан с експлотацията на залата и обслужването на малкото й засега гости от други населени места.