За първи път учители от програма „Нов път в преподаването“ на фондация „Заедно в час“ влизат в часове в училища в Русенска област. Това са трима преподаватели, които ще работят в основно училище „Васил Априлов“, Професионалната гимназия по транспорт в Русе и в средното училище „Васил Левски“ във Ветово. Новите учители преподават по професионални предмети и в начален етап. Тримата учители са част от внушителната бройка от 150 работещи по програмата „Нов път в преподаването“, които се вливат в екипите на 89 училища в цяла България за тази учебна година. Русе и Благоевград са градовете, където инициативата стъпва за първи път. 
Новите участници в програмата на фондацията „Заедно в час“ са професионалисти с опит от различни сфери и са преминали през сериозен подбор. С началото на учебната година фондацията започна и приема на нови кандидати. Крайният срок 25 ноември на сайта zaednovchas.bg.