Значително над миналогодишните са средните добиви от слънчоглед и царевица през тази година, показват даните на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе. Жътвата на слънчогледа е приключила, като стопаните са прибрали 282 кг от декар при 229 кг през 2020-а. Най-високи са добивите в община Бяла - 320 кг/дка, а най-ниски в Две могили - 237 кг от декар.
Във всички общини вече стартира и прибирането на царевицата, като средният добив дотук е 645 кг/дка - с 23% над миналогодишните 522 кг/дка. Най-добре отново се справят стопаните в Бяла - 756 кг от декар. Най-слаби са добивите в община Русе - 550 кг от декара. Точно районите около областния град обаче понесоха най-сериозни поражения от падналите в края на август и началото на септември градушки.