Финансова корекция в размер на 2 409 171,49 лв. е наложена на Община Русе заради нередности в обществените поръчки за ремонт на пет общински учебни заведения - ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Русалка“ 2, ЦДГ „Пинокио“ 1 и ЦДГ „Пинокио“ 2. Проектът стартира в края на 2017 г. по времето на предишния кмет Пламен Стоилов. Получените безвъзмездни средства са в размер на 12 402 900,66 лв., от които сега управляващият орган по ОП „Региони в растеж“ в лицето на зам.-министъра на регионалното развитие си иска обратно 25%. И си ги иска веднага, в 14-дневен срок.
От решенията на Русенския административен съд и данните на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС става ясно, че финансовите санкции се налагат заради нарушения по няколко договора, по които най-сериозни суми /близо 2 млн. лева/ са изплатени на великотърновската фирма „ВТ инженеринг“ ООД. А Община Русе оспорва акта на зам.-министъра от 29 юли 2021 г., тъй като тази сума не е била предвидена в бюджета за 2021 г. и щяло да бъде проблематично нейното възстановяване в 14-дневен срок. Жалвайки се от тежкото си финансово положение, Общината съобщава нерадостни факти. От отчета за изпълнението на бюджета било видно, че при планирани приходи от 43 795 094 лева, действително били реализирани едва 28 284 266 лева, т.е. около 65%. Недостигът на средства щял да доведе до непредвидено ограничаване на разходи като издръжка на детски градини, социални дейности, чистота и др.
Всички тези аргументи обаче съдът отхвърля като нямащи правна стойност по разглеждания казус. Решението на Административен съд в Русе може да се обжалва във Върховен административен съд и юристите на Община Русе са го направили. На 20 септември обаче жалбата е отхвърлена като нередовна, тъй като не е внесена държавната такса от 170 лева. И това трябва да се направи в 7-дневен срок.