Делът на населението над 65-годишна възраст от цялото население в Русенско варира значително в общините в областта, като в три от тях всеки трети е в групата на пенсионерите, показват данните от анализ на Института за пазарна икономика на най-бързо застаряващите региони в страната. Нашата област не е сред рекордьорите в това отношение, но картината е нерадостна - в три русенски общини всеки трети е над 65 г.
Предстоящото увеличение на пенсиите изглежда ще подобри най-съществено положението в Иваново, където 36,9% от населението е в тази възрастова група. Приблизително същото е положението в Ценово /34.5%/ и Борово /32,2%/. Общините, в които делът на пенсионерите е значително по-висок, ще усетят по-чувствително влиянието на реформата, тъй като тя касае пряко доходите на по-голяма част от населението им. В резултат при тях имаме основания да очакваме и по-големи увеличения на покупателната способност на домакинствата.
Сравнително малко са хората над 65 г. в община Русе /21.9%/, а в останалите делът им е около една четвърт от населението.
Въпреки общата тенденция към бързо застаряване на населението, в част от общините се наблюдава противоположна тенденция. В рамките на петте години между 2016 и 2020 г. делът на населението на 65 и повече години намалява в „най-възрастните“ общини Ценово, Иваново и Борово, което според икономистите се дължи на по-голямата смъртност на най-възрастните им жители. На другия полюс е община Русе, където делът на пенсионерите над 65 г. расте в резултат на миграцията на по-младите в търсене на образование, работа и по-добре платени работни места.