По-строги норми за пределно позволените концентрации на вредни вещества във въздуха, които доказано се отделят в производствата в Русе, поиска  кметът Пенчо Милков с писмо до служебния премиер Стефан Янев и екоминистерството. 
„В последните години в Община Русе, РИОСВ, РЗИ и на Спешния телефон 112 ежедневно постъпват сигнали за остри органични миризми. Замърсяванията принуждават гражданите да живеят затворени в домовете си, а броят на хронично болните лица, както и на онкологичните заболявания се увеличава всяка година. Обстановката става нетърпима за русенци“, се казва в писмото на кмета.
Желанието на кмета е остарелите екологични наредби да бъдат актуализирани съобразно препоръките на СЗО и Европейската агенция по околна среда и да бъдат въведени по-ниски граници на допустимо замърсяване от страна на промишлени производители.