Дело за делба на колкото емблематичната, толкова и многострадална сграда на улица „Александровска“, известна като Старата полиция, ще заведе кметът Пенчо Милков. Намерението беше потвърдено пред „Утро“ лично от него. Това е начинът за разплитане на възела със собствеността, заради който сградата е застинала в окаяно състояние, и безпътицата изглежда единствената възможност пред нея. А въпросът със собствеността е от ключово значение, за да може да започне ремонтът на историческата сграда и да се върне старото й достолепие.
Катализатор на събитията
стана опитът на юлската сесия на Общинския съвет по инициатива на председателя му Иво Пазарджиев за стартиране на процедура Община Русе да придобие 2,5% от сградата, разделени между десетина собственици. Решението бе подкрепено единодушно с 38 гласа от общинските съветници, но срещна препятствие - след приемането му беше върнато за прегласуване от областния управител Борислав Българинов с мотива, че е незаконосъобразно.
„Това, което Общинският съвет е гласувал, е единствено в правата на кмета на община Русе. Процедурата е нарушена от председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев и при прегласуване съветът трябва да отмени решението“, коментира пред „Утро“ Борислав Българинов.
Пенчо Милков и Иво Пазарджиев обаче са на друго мнение.
„Общинският съвет взема решения за придобиване на собственост, а кметът ги подписва. Но юридически няма да обжалваме решението на областния управител, ние не целим спор между институциите. Нашата цел е да поставим временен покрив и да заведем дело за делба, за да спасим тази сграда“, коментира кметът. 
Получава се казус между тримата юристи начело на трите най-важни местни институции
чиято цел наистина не е противопоставяне, а максимално изчистване на действията, за да не бъдат правно уязвими. Той може да изгуби още няколко месеца, но, за щастие, не е определящ за съдбата на Старата полиция. 
За какво всъщност става дума?
Характерен проблем за повечето стари сгради е откриването на техните собственици по наследство. Община Русе е собственикът с най-голям дял от имота - 68,8%. 28% са притежание на частно лице - Магдалена Кутинчева. Въпросните 2.5% за разхвърляни между десетина собственици, които от години не проявяват никакъв интерес към наследството си и не плащат дължимите данъци. Но има една много важна и съществена подробност - те вече са идентифицирани и издирени. Това не подобрява отношенията с тях, но е предпоставка да се сложи началото на края на проблема.
Досега само един наследник, който разполага с 0,76% дял от сградата, редовно внася данъчните си задължения. За него Общината казва, че е склонна 
да му изплати пожеланата сума от 4000 лева, за да придобие частта му
С останалите десетина човека няма никаква комуникация и дори да иска, администрацията не може да са разплати с тях.
Толкова ли са важни тези 2.5 процента, които биха могли да паднат до малко над 1.7? 
Да, защото докато висят в неизвестното, законово няма как да се предприемат никакви действия. Именно те бяха голямата спънка при опита за ремонт на продънения покрив на сградата, който завърши със завеждане на  дело. След обжалването процедурата замръзна, именно защото не могат да бъдат призовани всички собственици. По същата причина и никоя банка няма да отпусне и лев за ремонт на сградата. А за това ще трябват много пари.
Пред Община Русе остават два варианта
за да не допусне строеният със замах и поглед в бъдещето в последните години на 19 век дом за първото у нас застрахователно дружество „България“ да рухне под напора на незаинтересоваността и юридическата казуистика през 21 век.
Уловката е, че те са взаимно изключващи се и трябва да бъде направен избор на посока.
Първият е кметът да започне ремонт и след изтичане на 10 години Общината да предяви претенциите си като собственик и да получи съответния акт. Това обаче предполага във всеки момент от 10-годишния срок на незаинтересованите сега собственици да им замирише на пари и да осуетят всичко. Вторият вариант е завеждане на дело за делба, при което Община Русе и частният собственик - Магдалена Кутинчева, да изплатят тези 2,5% на собствениците им. Едно подобно дело без обжалвания оптимистично може да протече в срок от 2-3 години, обясни директорът на общинската дирекция „Правни дейности“ Искрен Илиев. 
Кметът Пенчо Милков е решил да поеме по втория и по-сигурен път 
- завеждане на дело за делба, с което е съгласна и Магдалена Кутинчева. 
Слабото място тук е, че продължителността на едно дело за делба може да приключи бързо, но при яростни обжалвания може дори да надскочи десетте години, на които почива първата възможност за действие. И ситуацията е риск печели, риск губи.
За съжаление, нищо около Старата полиция досега не е ставало бързо и лесно. Един пример - сигналът за липсващ покрив на сградата е подаден до Националния институт за паметниците на културата през вече далечната 1999 година. Тогава са отпуснати минимални средства, за да се покрие сградата и след година-две покривната част е премахната. Тази практика се повтаря в следващите години и се превръща в един безкраен порочен цикъл. А между другото времето продължава да разяжда сградата. 
„Ще е жалко сградата на Първото застрахователно дружество „България“ да потъне и от него да останат само спомени и стари снимки, както се случи и с хотела „Ислях-хане“, коментира Искрен Илиев. 
На фона на това може да се каже, че възможност за излизане от този затворен кръг има. Всъщност 
тласък на процеса е даден благодарение на двама граждани, които не искат да гледат равнодушно
емблематичната сграда на ул. „Александровска“. Да, тя е скрита зад параван и гостите на града може и да си помислят, че ремонтът й всеки момент ще започне, но истината е друга - че единственото, което е започнало и е в ход, е грозната разруха. Това са дизайнерът Венелин Молнар и бизнесменът Веселин Димитров, които се обединяват, след като откриват, че имат сходни възгледи по въпроса в разгорещена фейсбук дискусия. Благодарение на тях председателят на Общинският съвет Иво Пазарджиев посочва, че е започнат диалог, като казва за тях, че са „граждани, които просто искат от институциите да работят по-активно“.
Венелин Молнар и Веселин Димитров създават сдружението „Новият Русе - Русчук.БГ“
неправителствена организация и гражданска инициатива, която се занимава със съдбата на още няколко такива стари сгради из Русе. Помощ за Старата полиция им оказват и други граждани, сред които е и арх.Орлин Неделчев. 
„Решихме, че трябва да се предприеме нещо, не само да се мрънка. На 40 години аз никога не бях влизал в Общината, защото мислех, че там няма да получа подкрепа. Всъщност не е така. Същото се отнася и за обществото - на гражданите им пука, няма човек, който да е казал обратното и да не е помогнал“, коментира Веселин Димитров.
Най-големият принос на Венелин Молнар и Веселин Димитров е медиаторската им функция. Така се оказва, че през последните години просто е липсвал диалог между собствениците на сградата за съдбата й.
„Няма антагонизми, просто никой с никого не е говорил наистина в миналото“
казва Венелин Молнар.
Техният поглед е насочен към бъдещето. А ако Община Русе успее да придобие собствеността от 2,5%, то може и да се окаже съвсем нетолкова далечно. 
„Искаме сградата да е със съвременен облик, но да са спазени всички изисквания за реставрация и да функционира така, че да може да се самофинансира. Опасяваме се единствено от политически апетити, а ние я разглеждаме като общ ансамбъл с Доходното здание“, казва Венелин Молнар.
Преди обаче да се говори за бъдещата функция на сградата, трябва да се намерят средства, които да гарантират връщането на нейното достолепие. И първата крачка по този път е разрешаването на сложния казус за собствеността й. И дано всичко приключи възможно най-бързо, защото Русе трябваше отдавна да е махнал покривалото й.