Смущения в зрението, астма и специфични забавяния в развитието са водещите заболявания при децата, а при учениците - затлъстяване, гръбначни изкривявания и отново болести на зрението. Това показва анализът на здравословното състояние на децата и младежите от 1 до 18 години, изготвен от Регионалната здравна инспекция в Русе. В него са обхванати 6174 деца /97,38%/ в 272 детски групи и 18 355 ученици /95,94%/ в 906 учебни паралелки. Данните са от проведените през 2020 година профилактични прегледи и от диспансерно наблюдаваните случаи през учебната 2020/2021 година.
По отношение на ръста 86,31% от децата и 77,21% от учениците са в нормите и резултатите са съпоставими с отчетеното през предишните четири години. Но по отношение на теглото се наблюдава известно отстъпление в сравнение с предишни години. Сега 84,82% от децата и 72,96% от учениците са в нормата за тегло, докато през 2016 г. например те са били съответно 86,05% и 76,79%. Специално при учениците се наблюдава тенденциозно завишаване на наднорменото тегло - 24,34%, докато през 2019 г. тези данни са били 21,49%, а през 2018 г.- 18,48%. Влошаване има и по отношение на физическата дееспособност, отчитат специалистите от РЗИ. Всичко това обаче може да бъде и логична последица от локдауните миналата година и обучението онлайн вкъщи.
Диспансеризирани са 0,91% от децата, от който най-многобройни са с разстройства в развитието, следвани от деца с астма и заболявания на нервната система. Диспансеризираните ученици са 1,29%, като най-голям е процентът на болестите на нервната система. На второ място са разстройствата в развитието и поведението - главно аутизъм и други генерализирани разстройства, на трето място се нарежда астмата.
Според РЗИ, за да се подобри здравословното състояние на децата и младежите в областта е необходимо да се подобри обхващането им с профилактични прегледи и да се оптимизира борбата с водещите заболявания - затлъстяване, гръбначни изкривявания, смущения в зрението, бронхилна астма. Физическото натоварване, здравословната храна и здравното образование ще помогнат също в този процес, заключават здравните експерти.