До 10 септември Община Русе очаква коментари и препоръки от граждани за разработването на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Целта е да бъде чуто мнението на повече русенци, тъй като интегрираното планиране изисква участието на всички заинтересовани страни при вземане на инвестиционни решения. А те ще засягат жилищата, инфраструктурата, образованието и здравеопазването, транспорта, икономическия растеж, социалното и културното развитие на общината. Не по-маловажно е и преодоляването на негативната демографска тенденция в региона.
На интернет страницата на общината е публикуван проектът „Стратегическа рамка за развитие на община Русе“, който ще бъде представен и официално пред русенци, за да се чуе тяхното мнение. Коментари и препоръки по него могат да се изпращат на адрес: [email protected].