С 20 на сто повече в сравнение с миналата година са подадените до този момент заявления за помощи за отопление през зимния период. Това съобщиха за „Утро“ от общинската дирекция „Социално подпомагане“. Оттам не пожелаха да уточнят колко заявления вече са депозирани, като поясниха, че за това е нужно разрешение от Агенцията за социално подпомагане. 
Но обясниха увеличаването с близо една пета на желаещите да получават пари, за да посрещнат студения сезон, с това, че през последната година немалко русенци са се лишили от доходите си или най-малкото постъпленията в домашния им бюджет са доста намалели. Пандемията и затварянията на фирми оставиха доста хора без средства, други работят спорадично, без да имат гаранция, че редовната работа и съответно редовната заплата им е гарантирана. Затова и хората прибягват до надеждата да си осигурят пари поне за топлото през зимата. 
Най-вероятно не всички от хората, които подават заявления, ще отговарят на изискванията и ще получат помощи, казаха още от ДСП. Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г. Право да я получат имат отделни хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на индивидуална граница, която се определя в зависимост от възраст, семейно положение, здравословно състояние и др. 50-те лева, които се отпускат допълнително на всеки пенсионер заради Ковид пандемията, не влизат в доходите и не влияят върху отпускането на социалната сума за отопление. 
Размерът на помощта през новия зимен сезон е увеличен с 27,75 лева и ще бъде 523,55 лева. Повишаването от 5,6% е заради поскъпването на електроенергията за регулирания пазар, съобщиха преди дни от Министерството на труда и социалната политика.
Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ в съответните общини.