В ход са ежедневни проверки от съвместни екипи на полицията и пожарната за ранно откриване на пожари, стана ясно от проведена вчера среща на Борислав Българинов с директорите на ОДМВР и РДПБЗН Мирослав Дамянов и Валентин Красналиев. До отмяна на това разпореждане всеки ден между 10 и 17 часа ще има пост на Телевизионната кула в Русе, където е най-високата точка в града. 
Служители на горските и ловни стопанства извършват обходи и наблюдения през деня в гористите местности с два високопроходими автомобила, допълнително оборудвани със съдове с вместимост около 600 литра вода, моторна помпа и необходимата техника за първоначални действия при възникване на пожар.
По време на проверките ще се следи за стриктно спазване на забраната за палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с посеви на разстояние по-малко от 50 метра до тях. Както вече е известно, паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии и изхвърляне на незагасени цигари в местата за събиране на отпадъци в районите на бензиностанции, крайпътни заведения, самостоятелни паркинги и места за почивка е забранено. 
В обсега на проверките влизат още ловните и риболовни излети. Специално внимание ще бъде отделено и на спазването на нормите за пожарна безопасност от страна на животновъдите и земеделските производители, а също собствениците на пчелини. За нарушения ще се следи и в районите на природните паркове, обособени места за пикници, заслони и екопътеки.