Туризъм, зелена енергия и социални услуги - това са трите кита, върху които общините от Асоциация „Еврорегион Данубиус“ ще градят съвместни проекти. Това се разбраха представители на общинските ръководства вчера на среща при областния управител Борислав Българинов, в която участваха и заместник-председателят на Окръжния съвет в Гюргево Елизабета Михалча и главният архитект на града Яхия-Ар-Дардари. 
Целта на срещата беше да се внесе яснота за подготовката на бъдещи проекти по трансграничната програма България-Румъния. Обсъдени бяха идеи като изграждането на хибридно улично осветеление, монтиране на фотоволтаици на общинските сгради, пълна дигитализация на документите в част от общините. Всички бяха съгласни, че Русе и Гюргево притежават привлекателни за туристите забележителности и това е предпоставка за общи туристически маршрути, особено за велотуризъм. Културните връзки между двата града също ще са приоритет. Според Българинов проектите трябва да бъдат лесно надграждани и впоследствие да привличат инвестиции в региона.