„Топлофикация Русе“ продължава програмата си за лоялните клиенти. Най-успешната кампания за стимулиране на абонатите стартира през 2017 г. и от нея са се възползвали близо 85% от абонатите. Изрядните абонати ще се ползват от пределна цена за топла вода в размер на 12 лева с ДДС за кубик. 
За участие в кампанията е необходимо абонатите да нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към предприятието и фирмите за дялово разпределение до последния ден на месеца, за който се издава фактурата. Всички уреди в имота трябва да са с преминала метрологична проверка. Клиентите, чиито устройства не са преминали такава проверка, могат да възстановят правото да участват в програмата „Изряден клиент“ в следващия месец след изпълнение на предписанията от „Топлофикация Русе“. Третото условие е осигуряването на ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение от фирмите за дялово разпределение и „Топлофикация Русе“ чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на дружеството.
„При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент“ както за текущия месец, така и за следващия“, уточняват от предприятието.