От началото на година до 30 юни 1196 русенци са подали в НАП заявления натрупаните пари по партидите им в Универсален пенсионен фонд /УПФ/ да се прехвърлят в Националния осигурителен институт /НОИ/, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. Само през юни това са направили 422 души, основно жени. За повечето от тях това вероятно е бил последният възможен срок за вземане на решение.             

Около 1500 работещи русенки, родени след 31 декември 1959 г., навършваха години за пенсия през 2021 година и средата на година беше крайният срок да изберат една пенсия ли да получават, или две. Съдейки по данните на НАП, вероятно повече от тях са го направили. Според приетите през миналата година правила решението трябваше да се вземе най-късно 5 години преди пенсиониране, което засягаше към 7000 русенци. През февруари обаче срокът бе намален и депутатите гласуваха по-сложна схема за прехвърлянето на парите от универсалните частните пенсионни фондове в НОИ.
От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. ще може да се прехвърлят пари в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 г. От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години. 
Бе уточнено и че универсалните пенсионни фондове ще изплащат три вида пенсии - пожизнена за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен.
Пожизнена пенсия ще получават родените след 1 януари 1960 г., които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. За нея са предвидени два подварианта - с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. В този случай срокът на плащането и размерът му ще бъдат избирани от пенсионера.
Разсрочено изплащане на сумата за определен брой години ще има и за хората, чиито партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят три пъти размера на минималната пенсия.
Еднократното изплащане е възможно за хора, които имат в партидите си по-малко пари, отколкото е размерът на 3 минимални пенсии - 900 лв.
Въпросът кое е по-изгодно - две пенсии или една, все още няма еднозначен отговор. Ако се получава пенсия от УПФ, тази от НОИ ще бъде намалена с около 10%. И в най-масовия случай двете пенсии ще са по-малко и правилният избор ще бъде да се прехвърлят средствата в НОИ. В следващите години обаче положението може да се промени, така че всеки сам трябва да направи проверка кой ще бъде по-изгодният за него вариант. И да вземеме решението си към края на възможния срок. На сайта на НОИ и на пенсионните фондове има калкулатори, които могат да дадат насоки за правилния избор.
Прехвърлянето в НОИ не е изгодно за хората с най-ниски доходи, които по формулите на НОИ биха получили пенсия под минималната. Тя сега е 300 лева, но вероятно ще се покачи през есента. Тези пенсионери не могат да получат по-малка от минималната пенсия и няма какво да им бъде намалено, дори да не прехвърлят партидата си от УПФ. В този случай те ще вземат минимална пенсия от НОИ и някаква, ако ще и символична, сума от УПФ. „Най-богатите“ пенсионери също нямат никакъв интерес да прехвърлят партидите си в НОИ. Това са хората, които дори след редукция биха получили максималната пенсия от първия стълб. Така че нямат причини да се лишават от втория. Техният брой обаче е много нисък, а и социалният им статус едва ли зависи от надбавката, която могат да вземат от УПФ или да я загубят при миграция в НОИ.