Общинското предприятие „Обреден дом“, което отговаря за поддръжката на гробищните паркове „Чародейка“ и „Басарбово“, вече разполага с две нови моторни косачки, две пръскачки и два храстореза. Тъй като гробищните паркове са огромни по площ - съответно 177 дка и 317 дка, към осемте служители, отговорни за поддържането им, се включва и общинското предприятие „Паркстрой“.
В „Басарбово“ вече са окастрени сухите клони, окосена е тревата по основните алеи и е напръскано с препарат, забавящ растежа й. Сега екипите работят в „Чародейка“, за която много граждани сигнализираха, че тревата е по-висока от надгробните паметници и паркът се е превърнал в истинска джунгла.
В двете гробища ще бъдат поставени контейнери тип „бобър“ и така ще се преустанови ползването на варелите, в които сега се изхвърлят отпадъци и които винаги са препълнени. Предвижда се в „Басарбово“ да се закупи колумбарийна стена от специален, устойчив на външни влияния фибробетон, в която ще се поставят урни с праха на починали.
От Община Русе съобщават, че в гробищен парк „Чародейка“ услуги вече може да се плащат чрез ПОС-терминал, което е още едно улеснение за гражданите. Оттам напомнят, че поддържането на гробните места е грижа на близките на покойника. Общинското предприятие предлага срещу съответното заплащане еднократно почистване от треви или храсти, както и сезонно поддържане на гробно място.