Регионална библиотека „Любен Каравелов“ издаде в книга и на електронен носител био-библиографията „Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905-1958)“, реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. 
Това е първи опит за цялостно библиографско изследване на творчеството и личността на родения в Русе писател. Био-библиографията е с вграден QR код, при активирането на който се достига до електронната библиография на сайта на библиотеката. 
С това приключват дейностите по проект „Змей Горянин - Непознатият“, благодарение на който бяха заснети 450 документа от личния архив на писателя, съхраняван в РБ. Заснет е двуезичен филм за забранения от т.нар. народна власт автор, той може да се види в You Tube канала на РБ и в общинския канал Култура Русе - Ruse Culture.