Община Русе започна да превежда възнагражденията за участие в изборите на 11 юли на членовете на СИК, които са предоставили банковите си сметки. Останалите трябва да си получат парите на място в приемната на Общината, за която входът е откъм ул. „Борисова“. Изплащането на техните възнаграждения ще започне от 2 август, когато по график трябва да ги получат членовете на СИК до секция №50, на следващия ден - до секция №110, на 4 август - до секция №170, и на 5 август - до секция №218. Извън тези дни пари ще се изплащат от касата на Общината в работните дни от 9 до 12 часа и от 13 до 16,30 часа.