Екомузеят е новият дом на брадатата агама на име Мишо. Двегодишният гущер от вида брадат дракон е подарен на музея от Радослав Радков от Кубрат, който досега е отглеждал Мишо като домашен любимец, но заради ограниченото пространство в дома му не може вече да се грижи за него. Животното идва със собствен терариум, снабден с инфрачервена светлина и UV-лампа, необходими за жизнения статус. В терариума има места за пиене на вода, хранене и къпане на агамата. Менюто на гущера се състои изключително от растителна храна. 
Брадатата агама обитава пустинни и полупустинни територии в Австралия. Видът е популярен за отглеждане като домашен любимец и се среща в много зоопаркове. Гущерът израства до около 60 см на дължина, повече от половината е за сметка на опашката. Те биват кафяви, сиви, червеникаво-кафяви, червени, жълти, бели, оранжеви, зелени. Демонстрират превъзходство чрез характерно клатене на главата.
Благодарение на новото дарение Екомузеят разполага вече с две агами. Оттам обаче предупреждават, че  пространствата и ресурсите на музея са ограничени и не могат да приемат повече такива живи дарения, така че хората да избират обмислено домашните си любимци, за да не се налага да се разделят с тях.