Учениците от Общинският младежки дом ще организират национално състезание по дебати със съдействие на Община Русе. Идеята бе подкрепена от кмета Пенчо Милков вчера на среща с председателя и членовете на Младежкия парламент и директора на Младежкия дом Красимира Николаева. Обсъдена бе и организацията на фестивал за графити изкуство, за който вече са определни фасади. В отговор на молба на председателят на Младежкия парламент Ния Неделчева кметът пое ангажимент да се потърсят начини за по-късни курсове на линиите от градския транспорт до „Дружба“ и „Здравец“.