„Какво е засято, ако покълва зависимост?“ бе темата на поредица дискусии, в които се включиха присъствено 90 млади хора, а други 3000 - в онлайн среда. В три модула участниците проследиха генезиса на съвременните зависимости и проиграха варианти за промяна и отговорно поведение. Разпределени в шест групи и три възрастови категории, те бяха активни в решаване на ситуационни казуси, електронни куизи и тестове. Във финалното анкетно проучване младежите обобщиха, че придобитите знания са отправна точка за социално отговорно поведение и превенция на риска.
Дискусиите бяха реализирани от сдружение „МИА - Мениджмънт. Изкуство. Анимацията“ с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности за 2021 г.