Регионална библиотека „Любен Каравелов“ иска да кандидатства с два проекта по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. При одобрение средствата ще се използват за ремонт на сградата, която е общинска собственост и паметник на културата. За да се случи това, общинските съветници трябва да дадат своето съгласие на предстоящата сесия.
Първият проект ще кандидатства за финансиране по „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, където максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000 евро без изискване за съфинансиране. Освен това 70% от разходите могат да бъдат използвани за ремонтни дейности. С втория проект библиотеката ще очаква финансиране по „Подобрен достъп до изкуства и култура“, където безвъзмездната помощ е до 200 000 лева и за ремонт могат да бъдат заложени 30% от одобрената сума.
Идеята на двата проекта е да се привлече външно финансиране за необходимите ремонти на красивата сграда на библиотеката, тъй като в бюджета на общината няма предвидени средства за това. Разбира се, проектите ще включват и културни събития, уверяват от библиотеката.