Собственикът на бившия Локомотивен и вагонен завод в Русе - „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД, вече работи по превръщането му в място за високотехнологично производство.
След конструктивно обследване на сградите производствено-ремонтните халета на най-старото индустриално предприятие в Русе ще бъдат ремонтирани и запазени, а негодните за ползване са в процес на разрушаване, който се очаква да приключат до края на месеца.
В Министерството на икономиката са изпратени документи за вписване на дружеството в регистъра на индустриалните паркове в България, а в Община Русе са внесени документи за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП). В него се предвижда високотехнологично производство, както и създаване на научно-изследователски и развоен център в партньорство с два университета.